close
متخصص ارتودنسی
گیاهان و جانوران

تبليغات تبليغات

روش های از بین بردن ترس در طوطی ها

بسیاری از طوطی ها از هیچ چیز نمیترسند؛ حتی از مقابله با پرنده ی بزرگ جثه تر برای دفاع از قلمرو خودشان. اما برخی از پرندگان تقریبا از هر چیزی میترسند. حتی عبور سایه از روی دیوار باعث وحشت آنها میشود. در محیط خانگی و اسارت، طوطی ها اغلب با گاز گرفتن، کندن پر، تغییر حالت پرها و کوبیدن خود به قفس ترس خود را نشان میدهند.

 

 

 

 

بقیه در ادامه مطلب.....

دسته بندی: گیاهان و جانوران,